Kontakt

Wyb. Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław

Kierownik

dr hab. inż. Karol Malecha
Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska
+48713204955

Strona www